V roce 2017 v návaznosti na legislativní změny a celkové změny v oblasti správy a vymáhání pohledávek společnost DeCP investing group SE převzala 8 společností zabývajících se správou a vymáháním pohledávek a sloučila je pod společnou značku OMEGA Defender s.r.o.

OMEGA Defender s.r.o. přímo navazuje na více jak desetiletou historii společnosti OMEGA solutions a.s., která za dobu svého působení v oblasti správy a vymáhání pohledávek spravovala přes 250 000 pohledávek.

V roce 2018 do skupiny přibyl samostatný projekt insolvence.cz a v roce 2019 se společnost rozrostla o další pracovníky. Kromě nových lokálních poboček byla nově otevřena také samostatná advokátní divize.

OMEGA Defender

Proč s námi?

 • celorepubliková síť inkasních specialistů (35), podpořená kvalitním call-centrem a administrativními pracovníky
 • online napojení na Nebankovni-Registr.cz (skóring, ocenění a dohledání dlužníků)
 • možnost outsourcingu jen Vámi vybraných služeb (callcentrum, poštovní služby, osobní návštěvy, softwarová podpora, soudní či exekuční řízení aj.)
 • online přehled o vymáhání (fotky z návštěv, nahrávky hovorů, podací archy atd.)
 • soudní a exekuční vymáhání - online napojení na soudy, rozhodčí společnosti, advokátní kanceláře a exekutorské úřady

Díky online aplikaci a personálnímu zázemí v podobě desítek terénních pracovníků a více jak 20 operátorů jsme schopni garantovat zahájení / realizaci Vámi vybraných úkonů do druhého pracovního dne.

Software pro správu pohledávek ZDARMA.

OMEGA Defender

Odborné konzultace

Každý klient společnosti s více jak 1 000 pohledávkami má možnost využívat odborné konzultace se specialisty z Asociace právní ochrany a Institutu aplikovaného práva.

Konzultace ZDARMA v návaznosti na

 • GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
 • novelu zákona o spotřebitelských úvěrech zákon číslo 257/2016 Sb.
 • získání povolení od ČNB na poskytování či zprostředkování úvěrů
 • školení odborné způsobilosti dle zákona o spotřebitelských úvěrech
 • asistence a konzultace při nastavení skóringového modelu, systému vymáhání apod.
 • asistence a konzultace v oblasti optimalizace a ochrany dat
 • certifikaci TPL 1607 - Certifikace důvěryhodného poskytovatele / distributora spotřebitelských úvěrů
 • certifikace BS 10012 - Britská norma Data protection - ochrana osobních údajů dle zákona 101/2000

Mimo výše uvedené mohou klienti využívat slevy ve výši 25 % na zkoušky odborné způsobilosti dle zákona 257/2016 Sb. Tato zkouška je konána prostřednictvím akreditované osoby – Institut aplikovaného práva.

OMEGA Defender

Software pro správu pohledávek ZDARMA Vám umožňuje

 • vzdálené předání pohledávky k vymáhání - příkaz k realizaci vybraného úkonu (přes API - online napojení na Váš systém)
 • online přehled o realizovaných úkonech
 • online přehled o výši vymoženého plnění
 • možnost komunikovat offline se správcem pohledávek
 • online přehled o stavu soudního a exekučního řízení
 • nastavení omezených práv Vašim pracovníkům např. účetní
 • online statistické výsledky dle Vámi zvolených parametrů
 • a mnoho dalšího

Pro více informací nás kontaktuje na e-mailu: advokat@decp.eu.