Nebankovni-Registr.cz je projektem s více jak osmiletou historií a klientskou základnou převyšující 300 společností z řad bankovních a nebankovních poskytovatelů úvěrů, realitních kanceláří, spedičních společností, advokátních kanceláří, exekutorských úřadů, poskytovatelů energií a telekomunikací apod.

Nebankovni-registr.cz je unikátní nástroj, který zajišťuje komplexní zhodnocení bonity klienta kombinací externích a interních dat a to jak právnických tak fyzických osob.

Unikátní služby tohoto registru naleznete níže na této stránce.

Certifikát úvěruschopnosti

Certifikát úvěruschopnosti

V návaznosti na novelu zákona o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb. a s tím spojenou povinnost prokazovat ČNB popř. při soudních sporech dostatečné posouzení schopnosti splácet, jsme pro Vás připravili unikátní službu Certifikát úvěruschopnosti.

Certifikát Vám pomáhá deklarovat posouzení úvěruschopnosti prostřednictvím nezávislých stran tak, jak Vám ukládá zákon. Certifikát Vám však nenahrazuje povinnost realizovat vlastní interní posouzení úvěruschopnosti!

Certifikát rizikového nájemníka

Certifikát rizikového nájemníka

Tato služba je určena pro majitele nemovitostí, správní firmy a v neposlední řadě i realitní kanceláře či zprostředkovatele finančních služeb.

Cílem služby je ochránit majitele nemovitostí před vznikem budoucích ztrát v podobě:

 • pronájmu nemovitosti nesolventním osobám
 • vzniku nevymahatelných pohledávek
 • zničení či defraudaci majetku

Pro realitní makléře a zprostředkovatele finančních služeb tato služba přináší:

 • přidanou hodnotu pro své klienty
 • včasnou selekci nerealizovatelných obchodních případů
Lustrace dle AML zákona

Lustrace dle AML zákona

Tyto povinnosti stanovuje zákon č.253/2008 Sb., který byl novelizován v lednu 2017 proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Tato služba je určena pro tzv. povinné osoby definované v §2 AML zákona např. poskytovatelé a zprostředkovatelé úvěrových produktů, realitní makléři, advokáti, notáři, exekutoři, daňový poradci, účetní a auditoři aj.

Sdílená data

Sdílená data

Pro zvýšení efektivity posuzování bonity žadatelů o půjčku máte možnost využít tzv. sdílení dat. Tato služba je ZDARMA s tím, že pro zobrazení sdílených dat třetích stran je povinností sdílet i svá data.

Data jsou zobrazována v kumulovaném stavu bez detailu s tím, že sdílená data jsou čerpána pouze od společností stejného charakteru.

Sdílená data obsahují:

 • Počet zamítnutých žádostí o úvěr: počet kusů za uplynulých 12 měsíců + počet subjektů, které jej zamítli
 • Aktivní žádosti o úvěr: aktuální podané žádosti
 • Půjčky aktivní počet + součet: počet aktivních půjček + celková výše půjček
 • Půjčky po splatnosti: počet půjček + celková výše půjček po splatnosti
 • Půjčky poskytnuté a splacené: kumulativní součet všech půjček
 • Průměrná doba splácení: průměrný počet dní počítaný od data splatnosti
Lead-scoring

Lead-scoring

Tato služba je postavena na tzv. pre-scoringu, který Vám umožňuje provést rychlou lustraci žadatele, kterého Vám dodává některý z Vašich lead generátorů popř. affiliate partnerů.

Cílem služby je úspora finančních prostředků za nákup leadů na rizikové osoby / osoby, kterým byste půjčku následně s velkou pravděpodobností zamítli.

Parametry pro zamítnutí leadu jsou individuálně nastavitelné. Principem služby je využití již známých dat, díky nimž, jsme schopni garantovat extrémně rychlou odpověď, kterou dodavatelé leadů po Vás požadují.