Advisory

Konzultační služby,
vlastní projekty,
restrukturalizace,
supervize,
start-ups.

Support

On-line podpora
pro vyšší efektivitu
provozů.

B2B

Investujeme tam,
kde to dává smysl
nám i našim klientům.

Bussiness Support

Online služby spojené se splněním zákonných podmínek popř. zvyšující efektivitu provozu. Níže uvedené služby jsou zaštítěné společností i-Tectum s.r.o.

Bussiness Advisory

Specializované konzultační služby založené na praktických zkušenostech spojených s realizací vlastních projektů,  širokou škálou podnikatelských oblastí, řadou restrukturalizovaných společností a se supervizí několika desítek startupů. Nabízené služby jsou tematicky rozděleny do následujících entit.

Asociace právní ochrany je sdružení firem a odborníků především z řad advokátů, procesních specialistů a auditorů. Asociace se zaměřuje na konzultace spojené s vybranými legislativními oblastmi a to zejména: zákon 257/2016 (poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů); 89/2012 (nový občanský zákoník); 253/2008 (AML zákon); GDPR.

Zjistit více

Institut aplikovaného práva je subjekt zajišťující certifikace a odborné zkoušky, školení a semináře zpravidla pro osoby a společnosti poskytující odborné poradenství. Institut je akreditovanou osobou dle požadavků ČNB a legislativy pro zkoušky odborné způsobilosti.

Zjistit více

OMEGA Defender je specializovaná společnost poskytující dílčí i kompletní služby pro správu a vymáhání pohledávek. Služby OMEGA Defender se zejména opírají o celorepublikovou síť inkasních specialistů a dvě centrály v kterých jsou koncentrovány podpůrné vymáhací aktivity jako např. služby callcentra a tzv. outsourcované backoffice (odesílaní a zpracování listin, hromadné odesílání SMS aj.). Další výjimečnou službou je poskytování oponentury spojené s prodejem či nákupem pohledávek.

Zjistit více

NARA manpower agency je personální agentura zaměřující se na poskytování pomocné pracovní síly především do logistických center a výrobních společností. NARA manpower agency vznikla sloučením pěti personálních agentur. NARA se opírá o dlouholeté zkušenosti svých teamleaderů a HR pracovníků ve spojení s akcentem na zaměstnávání občanů ČR, kterých je více jak 70%. Výraznou konkurenční výhodou je celorepubliková působnost a vysoký stav pracovníků díky kterému je NARA schopna flexibilně reagovat na aktuální potřeby svých klientů vč. nárazových výkyvů produkce.

Zjistit více

Business development

CZECH
BUSINESS
& GOLF CLUB

Účelem a cílem Clubu je vytvářet optimální podmínky pro vznik nových obchodních vztahů a s maximálním úsilím podporovat synergickou kooperaci mezi členy Clubu, kterými jsou zpravidla majitelé a top manažeři firem.

Zjistit více

DeCP
BUILDINGS
INVESTMENTS

Výstavba a správa komerčních nemovitostí a to v destinacích:

- Česká republika
- Chorvatsko
- Španělsko
- Itálie

DeCP provozuje a stále rozvíjí síť komerčních nemovitostí zejména pro krátkodobé pronájmy. Lokality jsou vždy vybírány pro svou jedinečnost a jsou stavěny v souladu s přírodou. Cílem nemovitostí je zajistit pro své klienty zelený komfort / ideální místo pro jejich regeneraci. Klienti konsorcia mají zvýhodněnou cenu a přednostní právo rezervace. 

Reference

DeCP investing group S.E. má dvanáctiletou historii, více jak 1000 klientů a 38 aktivních projektů.

O nás

Konsorcium DeCP investing group SE vzniklo odštěpením od konsorcia U-INVEST a.s. Zaměřujeme se na konzultačně poradenské služby a podpůrnou činnost pro střední a velké korporace působící převážně na území ČR.
Naše krédo je PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY A AKTIVNÍ PODPORA NAŠICH KLIENTŮ.

Naše filosofie

Vlastní kapitál a energii investujeme do projektů, kterým věříme. Jsme nezávislá společnost a jsme hrdí na to, že naše práce přináší úspěch nejen nám, ale i našim klientům. Podání ruky si ceníme stejně, jako podepsané smlouvy. Nebojíme se dílčích neúspěchů, pokud jsou přínosem pro náš vývoj. Svou budoucnost vidíme ve spokojených klientech a rozvoji naší společnosti, proto pracujeme tak, aby se k nám naši klienti vraceli.